RAPORTY O ODDZIAŁYWANIU

Realizując obowiązujące wymogi prawne oferujemy Państwu pomoc w przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej. Nasze usługi obejmują wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia lub/oraz  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, pilotowanie sprawy podczas uzgodnień z właściwymi organami, prowadzenie sprawy do momentu uzyskania decyzji środowiskowej.

Organom administracji oferujemy przeprowadzenie postępowania w ramach strategicznej oceny oddziaływania projektów planów i programów oraz innych dokumentów strategicznych.

W ramach oferowanej usługi sporządzamy prognozę oddziaływania dla projektu ocenianego dokumentu, dokonujemy wymaganych uzgodnień z właściwymi organami, uczestniczymy w konsultacjach społecznych, sporządzamy wymagane podsumowanie.