POZWOLENIA

Korzystanie ze środowiska może obligować przedsiębiorcę do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych (pozwoleń zintegrowanych lub sektorowych)  uprawniających do wprowadzania substancji lub energii do środowiska. W szczególnych przypadkach wymagane jest również przygotowanie oraz zgłoszenie emisji z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego.

Korzystanie to  ma także związek  z kształtowaniem zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w ramach  wydania zgód wodnoprawnych (pozwoleń wodnoprawnych, zgłoszeń wodnoprawnych, oceny wodnoprawnej oraz innych decyzji przewidzianych w ustawie Prawo wodne). Pozwolenia (lub opcjonalnie zezwolenia)  ustalają bowiem  m.in. zakres, warunki oraz czas (okres) tego korzystania.

 

Oferujemy Państwu wykonanie wniosków  o uzyskanie pozwolenia lub opcjonalnie jego zmianę, wykonanie zgłoszenia wraz z przynależnymi dokumentacjami, konsultacje oraz mediacje z właściwymi organami w trakcie procedury administracyjnej, prowadzenie sprawy do momentu uzyskania decyzji.