CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

Pracownia wykonuje certyfikaty charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych lub części budynków stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową na podstawie uprawnień nadanych  przez Ministra Infrastruktury  ( nr wpisu do rejestru: 1588 ).