OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY

Usługa outsourcingu środowiskowego dedykowana jest dla podmiotów gospodarczych, których działalność wiąże się z korzystaniem ze środowiska, jednak w swojej strukturze nie wydzieliły one komórki ds. ochrony środowiska, bądź też komórka ta wykonuje zadania w ograniczonym zakresie.

Outsourcing środowiskowy obejmuje pełną obsługę przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska:

  • doradztwo inwestycyjne w zakresie środowiskowych uwarunkowań lokalizacji przedsięwzięcia,
  • przygotowanie dokumentacji i uzyskiwanie wymaganych decyzji na etapie procesu inwestycyjnego,
  • przygotowanie wniosków, uzyskiwanie i bieżące zmiany wymaganych pozwoleń na etapie eksploatacji przedsięwzięcia,
  • uczestnictwo w oględzinach i kontrolach przeprowadzanych przez organy ochrony środowiska i Inspekcję Ochrony Środowiska,
  • nadzór nad działaniami z zakresu monitoringu oddziaływania na środowisko,
  • bieżąca sprawozdawczość, prowadzenie wymaganych rejestrów i ewidencji,
  • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
  • szkolenia dla pracowników,
  • pośrednictwo w rozwiązywaniu konfliktów społecznych.

Współpracę rozpoczynamy od kompleksowej weryfikacji lokalnych uwarunkowań prawno-środowiskowych, także w zakresie posiadanych przez przedsiębiorstwo decyzji administracyjnych, na tej podstawie budujemy spójną bazę danych, w oparciu o którą prowadzone są dalsze działania z zakresu outsourcingu.

Działamy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, minimalizując obowiązki przedsiębiorcy w procedurze administracyjnej (np. w zakresie pozyskiwania danych, kontaktu z urzędami, itd.).

Pilotujemy sprawy na każdym etapie postępowania administracyjnego, aż do uzyskania decyzji (nasze działania nie ograniczają się tylko do opracowania dokumentacji, ale obejmują także późniejszy kontakt z organami ochrony środowiska),

Zakres usługi outsourcingu dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.